آیین نامه استعدادهای درخشان

شرح:

به منظور برنامه ریزی ویژه برای جوانان با استعداد و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت های آموزشی علِمی و پژوهشی ایشان، ضروريست كه متقاضیان محترم تقاضاهای خود را و مسئولین محترم دفاتر باشگاه مطابق با اين دستورالعمل موارد را تهيه و تحويل نمايند

۲- تعاريف واختصارات

۲-۱ ا.د.ب: استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان

۲-۲ واحد دانشگاهی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که متقاضی در آنجا مشغول تحصیل بوده و یا از آنجا تسهیلات دریافت می نماید.

۳- مراجع وماخذ

– آئین نامه تشکیل معاونت استعدادهای درخشان باشگاه که به تصویب و تائید هیات امنای باشگاه و همچنین ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، جناب آقای دکتر جاسبی رسیده است.

۴- شرح اقدامات 

آئین نامه تشکیل معاونت استعدادهای درخشان به شرح زير در جلسه ۱۲/۶/۱۳۸۱ به تصويب هيأت امناء رسيده است:

۱-اهداف و شرایط عضویت

۱-۱ اهداف

هدف از تشکیل معاونت « استعدادهای درخشان باشگاه » که در این آئین نامه « ا.د.ب » نامیده می شود عبارت است از : شناسایی و انتخاب استعدادهای درخشان از بین اعضای عادی باشگاه و نخبگان جهان اسلام به منظور تشویق و ترغیب آنان در جهت بالا بردن روحیه فعالیتهای سازنده علمی – پژوهشی و شکوفایی استعدادها و تأمین نیازهای آنان از قبیل پذیرش در دانشگاه ( بدون کنکور ) و اعطاء بورس تحصیلی برای مقاطع مختلف در داخل و خارج کشور ، تهیه مواد ، وسایل ، دستگاههای پژوهشی ، برخورداری از امکانات کارگاهها و آزمایشگاههای پژوهشی در داخل و خارج کشور ، اعزام به همایشهای داخلی و بین المللی ، چاپ و نشر آثار پژوهشی ، اعطای جوایز و کمکهای مالی ویژه در چارچوب امکانات باشگاه می باشد .

۱-۲ شرایط عضویت

حائزین یکی از شرایط زیر می توانند درخواست عضویت در « ا.د.ب » نمایند :

۱-۲-۱ برگزیدگان مسابقات المپیادهای داخلی جهت اعزام به مسابقات بین المللی .

۱-۲-۲ دارندگان حداقل یک طرح پژوهشی اجرا شده یا یک اختراع ثبت شده که در جشنواره های رسمی کشور از قبیل خوارزمی ، ابوریحان و … مقام اول تا سوم را کسب کرده باشند .

۱-۲-۳ دارندگان حداقل یک طرح پژوهشی اجرا شده که منجر به حل یکی از مشکلات صنعتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی و … کشور گردد .

۱-۲-۴ دارندگان یک مقاله تا پایان مقطع دبیرستان ، دو مقاله تا پایان مقطع کارشناسی ، سه مقاله تا پایان کارشناسی ارشد و چهار مقاله چاپ شده تا پایان مقطع دکترا در علوم پایه ، مهندسی ، علوم انسانی ، علوم پزشکی ، کشاورزی و … که در مجلات علمی – پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی باشند ( مقاله ها باید علمی – پژوهشی باشد و برای دانش آموزان مجلات علمی ترویجی نیز قابل قبول است . )

۱-۲-۵ حائزین مقام اول در تفسیر قران کریم در مسابقات بین المللی حفظ و تفسیر کامل قرآن ، که امتیاز لازم را کسب کرده باشند .

۱-۲-۶ دارندگان حداقل یک کتاب تألیفی که جنبه آموزشی – پژوهشی – فرهنگی یا فناوری داشته و به عنوان یک کتاب علمی معتبر شناخته شده باشد .

۱-۲-۷ اعضای باشگاه که در طول یک دوره عضویت خود در باشگاه حداقل ۸۰% امتیازات عضویت را بر اساس معیارهای انتخاب اعضاء ( ماده ۱۰ این آئین نامه ) جهت عضویت در « ا.د.ب » کسب کرده باشند .

۱-۳ کمیته تعیین اولویت

انتخاب اعضای « ا.د.ب » توسط کمیته تعیین اولویت استعدادهای درخشان صورت می گیرد که ترکیب مرکزی آن به شرح زیر می باشد :

سه نفر به انتخاب هیأت امناء

ریاست باشگاه ( رئیس کمیته )

معاون استعدادهای درخشان باشگاه ( دبیر کمیته )

تبصره : ارزیابی و کارشناسی ماهوی و تخصصی فعالیت های پژوهشی داوطلبان توسط کمیته های تخصصی ( مانند : کمیته های تخصصی هیأت های ممیزه دانشگاهها ) برای هر مورد و رشته انجام می گیرد .

۱-۴ نحوه پذیرش اعضاء

پذیرش اعضای « ا.د.ب » با تکمیل فرم ویژه ا.د.ب بوسیله داوطلبان همراه با گزارش تحقیق توسط معاونتهای ذیربط باشگاه و تأیید نهایی کمیته موضوع ماده ۳ صورت می گیرد .

۱-۵ مدت عضویت

مدت عضویت اعضای « ا.د.ب » مطابق شرایط عضویت در باشگاه می باشد و تمدید عضویت بر حسب نظر کمیته تعیین اولویت بلامانع است .

۲- مزایای عضویت در ا.د.ب

۲-۱ عضو « ا.د.ب » می تواند علاوه بر برخورداری از مزایای عضویت در باشگاه از تسهیلات زیر با تأیید کمیته تعیین اولویت بهرمند گردد :

۲-۱-۱ امکان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مرتبط در هر واحد دانشگاهی دلخواه برحسب نظر کمیته تعیین اولویت و براساس آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی در دوره های آموزش عالی وزارت علوم مصوب آئین نامه مشابه آن در دانشگاه آزاد اسلامی .

۲-۱-۲ تأمین هزینه اجرای طرحهای پژوهشی مورد تأئید توسط باشگاه .

۲-۱-۳ هزینه مطالعات تحقیقات علمی و تهیه ، تولید و عرضه نتایج حاصل .

۲-۱-۴ اولویت در کلیه برنامه ها و فعالیتهای باشگاه از جمله اعزام به همایشهای بین المللی داخلی و خارجی ، اعزام به عتبات عالیات ، حرمین شریفین و سایر مسافرتهای علمی ، پژوهشی ، زیارتی و سیاحتی .

۲-۱-۵ استفاده رایگان از کلیه برنامه های باشگاه و استفاده از امکانات تحقیقاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه کارت عضویت .

۲-۱-۶ برخورداری از جایزه ویژه به ازای احراز هرشرط اضافی مندرج در ماده ۲ .

۲-۱-۷ برخورداری از بورس تحصیلی شامل کل شهریه و یا کمک هزینه تحصیلی ، برای تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی داخل یا خارج از کشور

۲-۱-۸ اولویت استخدام در واحدهای دانشگاهی به منظور تکمیل کادر هیأت علمی و کارکنان برای اعضایی که حداقل یکسال عضو باشگاه بوده باشند .

تبصره : برای اعضاء غیر ایرانی بورس تحصیلی فقط برای داخل ایران اعطا خواهد شد .

۳- محل،ارکان و تشکیلات ا.د.ب

۳-۱ محل ا.د.ب

محل تشکیل « ا.د.ب » در تهران می باشد و ارکان آن در باشگاه مستقر خواهد شد .

۳-۲ شرح وظایف معاونت ا.د.ب باشگاه

۳-۲-۱ شناسائی استعدادهای درخشان از بین نخبگان جهان اسلام و اعضای باشگاه با توجه به مفاد ماده ۲ این آئین نامه .

۳-۲-۲سازماندهی اعضای « ا.د.ب » و نحوه ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی و غیره به آنها .

۳-۲-۳ ارائه تسهیلات ، امکانات و شرایط مناسب برای فعالیتهای پژوهشی اعضای « ا.د.ب » .

۳-۲-۴ ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب جهت اعزام اعضای « ا.د.ب » به همایشهای ملی و بین المللی .

۳-۲-۵ برنامه ریزی جهت استفاده اعضای « ا.د.ب » از امکانات کارگاهها و آزمایشگاههای پژوهشی در داخل و خارج از کشور

۳-۲-۶ تسهیل در تدوین و انتشار مقالات علمی – پژوهشی ، کتب ،طرحها و تحقیقات پژوهشی اعضای « ا.د.ب » .

۳-۲-۷ اعطای جوایز ، کمک هزینه و یا بورس تحصیلی به اعضای « ا.د.ب » .

۳-۲-۸ برقراری ارتباط با سایر نهادهای پژوهشی جهت فعالیتهای مشترک .

۳-۲-۹ فراهم نمودن امکان ادامه تحصیلات دانشگاهی با ایجاد تسهیل در تحصیل مانند مهمان شدن ، انتقال، … اعضاء « ا.د.ب » برابر ضوابط موجود .

۳-۳ امکانات مورد نیاز « ا.د.ب » توسط معاونت « ا.د.ب » پیش بینی و پس از تأیید کمیته تعیین اولویت استعدادهای درخشان و تصویب شورای باشگاه تأمین می گردد.

۳-۴ معیار انتخاب اعضاء « ا.د.ب» از بین اعضاء باشگاه

 

–معیارهای انتخاب اعضاء در بخش دانش آموزی – پژوهشی به شرح زیر است :

۳-۴-۱میزان موفقیت در فعالیت آموزشی محل تحصیل حداکثر۱۲ امتیاز

۳-۴-۲کیفیت و کمیت فعالیتهای پژوهشی حداکثر ۱۲ امتیاز

۳-۴-۳ ارائه مقالات علمی در کنفرانسها یا چاپ مقالات در نشریات معتبر داخلی یا خارجی حداکثر ۲۰ امتیاز

(به ازای هر مقاله حداکثر ۳ امتیاز)

۳-۴-۴ قدرت تجزیه و تحلیل موضوعات علمی و ارزیابی آنها با ارائه مدارک معتبر حداکثر ۸ امتیاز

۳-۴-۵ تألیف یک کتاب یا ترجمه دو کتاب حداکثر۱۰ امتیاز

۳-۴-۶ خلاقیت ، ابتکار و اختراع حداکثر ۲۰ امتیاز

۳-۴-۷ ارائه طرحهای پژوهشی که به تصویب باشگاه برسد حداکثر ۱۰ امتیاز

۳-۴-۸ میزان شرکت در برنامه های علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و مذهبی باشگاه حداکثر ۸ امتیاز

 

جمع ۱۰۰ امتیاز

تبصره : در صورتی که امتیاز داوطلبی به ۱۰۰ نرسد مازاد امتیازات مکتسبه از بندهای ۳-۴-۳ ، ۳-۴-۵ و ۳-۴-۶ می توانند در جمع بندی تا رسیدن به رقم ۱۰۰ مورد استفاده قرار گیرد .

۵ – مستندات و پيوست‌ها:

– فرم درخواست عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان/ پذیرش بدون آزمون در مقطع بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی

– فرم بررسی اولیه عضویت در استعدادهای درخشان که حاوی خلاصه گزارش پرونده متقاضی و مورد تائید مسئول دفتر باشگاه پژوهشگران جوان می باشد

– گردش کار بررسی درخواست و تقاضاهای واجدین شرائط، تقاضای عضویت در استعدادهای درخشان و تصویب آن